60 km/s veya üstünde bir hızla giderken sert frenleme yapıldığında eğer yavaşlama çok hızlı "gerçekleşir veya frenleme anında ABS aktive edilir, önceden belirlenen yavaşlama oranına ulaşılmasa bile, sürücü frenleme verimliliğinin düşük olduğu kaygan bir yol üzerinde ilerliyorsa, arkadaki sürücüyü uyarmak için, tüm sinyal lambaları yanıp söner."

Dörtlü flaşörler şu durumlarda yanıp sönmeyi durdurur: · Fren pedalı bırakıldığında · ABS devreden çıktığında · Aracın yavaşlama hızı normale döndüğünde · Dörtlü flaşör düğmesine basıldığında