Honda Felsefesi

}

Honda, insanlığa katkı sağlayıp müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarabilmek için ürünlerini her zaman kabul edilebilir fiyatlarla sunuyor. Bunları gerçekleştirirken temel dayanak noktası olarak da felsefesinden yararlanıyor. “Honda Felsefesi”nin temelleri; bireye saygının öne çıktığı, inisiyatife saygı duyulan, memnuniyete önem verilen ve eşitliğe inanmaktan oluşuyor. “Felsefesiz eylem, öldürücü bir silah; eylemsiz bir felsefe ise değersizdir.” ​ Soichiro Honda

Temel Değerlerimiz

Bireye Saygı

İnsan; düşünme, sorgulama, yaratma ve hayal etme yeteneğine sahiptir. Honda, bireysel farklılıklara saygı duyarak bu karakteristik özellikleri destekliyor. Honda’nın sahip olduğu başarıyı yaratan da her bir Honda çalışanının yaptığı katkıdır. Her çalışan önemlidir, her çalışana saygı duyulmalıdır, her çalışana potansiyelini geliştirmek için fırsat verilmelidir. Yani her çalışanın Honda’nın başarısına katkıda bulunması bekleniyor.

Bireye saygı felsefesi aşağıdaki üç değeri içeriyor:

İnisiyatif

 • Yaratıcı düşünmek ve kendiliğinden harekete geçmek
 • Hareketlerin sonuçlarına dair sorumlulukları üzerine almak

Eşitlik

 • Kişisel farklılıkları tanımak ve saygı göstermek
 • Birbirimize karşı dürüst davranmak
 • Eşit fırsatlar sağlamak

Güven

 • İlişkilerimizi karşılıklı güven üzerine kurmak
 • Birbirimize yardım etmek ve kendimize yapılan yardımı kabul etmek 
 • Sorumlulukları yerine getirebilmek için samimi çabalar göstermek

Üç Memnuniyet

Her bireyin sahip olduğu değerlere olan inancımıza dayanarak Honda’da biz “Şirketimizle direkt veya dolaylı olarak ürünlerimiz aracılığı ile ilişkide olan tüm çalışanlarımız ortak bir memnuniyeti paylaşmalıdır.” diye düşünüyoruz. Bu duygu “üç memnuniyet” olarak adlandırdığımız yaklaşımla ifade ediliyor.

Satın Alma Memnuniyeti

 • Ürünün ve satın alma temel kavramının müşteri tarafından anlaşılabilirliğini sağlamak 
 • Ürünün ve ürünü alma kararının müşteri tarafından kabulünü sağlamak 
 • Ürün aracılığıyla müşteri memnuniyetine ulaşmak
 • Müşteri beklentilerini aşan ürün ve hizmetlerin satın alma memnuniyetini tecrübe etmek

Satma Memnuniyeti

 • Müşterilerle aramızdaki insani ilişkileri artırmak
 • Müşteri beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sağlamak
 • Honda ürün ve servislerini temsil etme gururunu tecrübe etmek

Yaratma Memnuniyeti

 • Bayi ve müşterilerimizin beklentilerini aşan ürünleri tasarlamak, geliştirmek ve imal etmek
 • Yapılan işle gurur duymak