Felsefemiz

Honda Felsefesi, Honda’nın varolma sebebini anlayabilmeyi sağlayan bir araçtır. Ana felsefemiz “Global bakış açısını koruyarak, tüm dünyada müşteri memnuniyetini sağlamak için kendimizi en iyi kalitede ve kabul edilebilir fiyatlarla ürün sunmaya adadık.” Bu felsefe temel değerlerimiz olan Bireye Saygı ve Üç Memnuniyet’in temel ilkelerinden yapılandırılmıştır.

“Felsefesiz eylem öldürücü bir silah, eylemsiz bir felsefe değersizdir.” ​Soichiro Honda

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Bireye Saygı

İnsanoğlu düşünme, sorgulama, yaratma ve hayal etme yeteneğine sahiptir. Honda bireysel farklılıklara saygı duyarak bu karakteristik özellikleri destekler. Honda’nın sahip olduğu başarıyı yaratan her bir Honda çalışanının yaptığı katkıdır. Her çalışan önemlidir, her çalışana saygı duyulmalıdır, her çalışana potansiyelini geliştirmek için fırsat verilmelidir, her çalışanın Honda’nın başarısına katkıda bulunması beklenir. Bireye saygı felsefesi aşağıdaki üç değeri içermektedir.

İnisiyatif

• Yaratıcı düşünce, kendiliğinden harekete geçmek

• Hareketlerimizin sonuçlarına dair sorumlulukları üzerine almak

Eşitlik

• Kişisel farklılıklarımızı tanımak ve saygı göstermek

• Birbirimize dürüst davranmak

• Eşit fırsatlar sağlamak

Güven

• İlişkilerimizi karşılıklı güven üzerine kurmak

• Birbirimize yardım etmek ve kendimize yapılan yardımı kabul etmek 

• Sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için samimi çabalar göstermek

Üç Memnuniyet 

Her bireyin sahip olduğu değerlere olan inancımıza dayanarak, Honda’da biz “şirketimizle direkt veya dolaylı olarak ürünlerimiz aracılığı ile ilişkide olan tüm çalışanlarımız ortak bir memnuniyeti paylaşmalıdır” diye düşünüyoruz. Bu duygu “üç memnuniyet” olarak adlandırdığımız yaklaşımla ifade edilmektedir.

Satınalma Memnuniyeti

• Ürünün ve satınalma temel kavramının müşteri tarafından anlaşılabilirliğini sağlamak 

• Ürünün ve ürünü alma kararının müşteri tarafından kabulünü sağlamak 

• Ürün aracılığıyla müşteri memnuniyetine ulaşmak

• Müşteri beklentilerini aşan ürün ve hizmetlerin satınalma memnuniyetini tecrübe etmek

Satma Memnuniyeti

• Müşterilerle aramızdaki insani ilişkileri artırmak

• Müşteri beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sağlamak

• Honda ürün ve servislerini temsil etme gururunu tecrübe etmek

Yaratma Memnuniyeti

• Bayi ve müşterilerimizin beklentilerini aşan ürünleri tasarlamak, geliştirmek ve imal etmek

• Yapılan işle gurur duymak