Çevre

Tarihçe

1966

Endüstriyel suyun geri dönüşümüne başlandı

1970

Çevre Kirliliği Kontrolü Departmanı kuruldu

1971

CVCC motorun tanıtımı yapıldı

Japonya’da ilk faaliyete geçen atık musluk suyu işleme tesisi

Hamamatsu Fabrikası’nda kuruldu

1972

CVCC teknolojisi resmen duyuruldu

Sayama Fabrikası’nın (şimdiki Saitama Fabrikası) çatısına Japonya’nın ilk partikül toplama donanımı kuruldu

1973

CVCC motor donanımlı Civic satışa sunuldu

1978

Atıkların yakılmasıyla elde edilen enerji gerikazanılarak ısıtma sistemlerine aktarılması sağlandı

1988

VTEC motoru tanıtıldı

1991

Honda Çevre Komitesi kuruldu

1992

Honda Çevre Bildirisi açıklandı

1995

Civic California LEV-uyumlu otomobil satışa sunuldu

1996

EV-PLUS elektrikli araç piyasaya sürüldü

1997

Civic GX doğalgazlı otomobil satışa sunuldu

Yeni geri dönüşüm projesi başlatıldı

Yeşil Fabrika projesi başlatıldı

1998

Honda'nın üç-yönlü, EURO 1–uyumlu katalitik konvertörle donatılan ilk motosikleti VFR800FI satışa sunuldu

Çevre Politikası

Honda Türkiye A.Ş’de, İş Güvenliği ve Çevre

Honda Türkiye A.Ş., çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirerek, üretim ve operasyonlarının çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek üzere, seri üretime başladığı 1998 yılında Çevre Politikası’nı yayımlamış, Çevre Yönetim Sistemini kurarak çevresel etkilerini kontrol altına alacağını taahhüt etmiştir. Firmamız, üretime geçişinin 2. yılı olan 1999 Aralık ayında Belçika denetim firması AIB-VINÇOTTE International tarafından yapılan denetim sonucunda “0 uygunsuzluk” ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Honda, iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi “İş güvenliği olmadan üretim yapılamaz” politikası ile özetlemektedir. Honda Türkiye A.Ş., 2004 yılı Haziran ayında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasını “0 uygunsuzluk” ile almaya hak kazanmıştır. Honda Türkiye A.Ş.’de üretim ve operasyonlar sırasında ortaya çıkan önemli güvenlik ve sağlık risklerini azaltmak üzere her yıl yeni hedefler belirlenmekte ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır

Honda Türkiye A.Ş. ayrıca çevresel performansının daha iyi takip edilebilmesi ve çevre ile ilgili çalışmalarının isteyen herkese açık bir şekilde sunulabilmesi için gönüllülük esasına dayanan Eko-Yönetim Denetim Programı (EMAS; Eco-Management Audit Scheme) sertifikasyon projesi çalışmalarına başlamış, 2006 yılı içinde EMAS çalışmaları kapsamında, EMAS Çevre Raporu hazırlıkları tamamlanmış ve 2007 yılı Ocak ayında yayımlanarak tüm Honda Türkiye A.Ş. bayi, servis, satış yerleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2007 yılı Şubat ayında AIB-VINÇOTTE International tarafından yapılan denetim sonuçlarına göre, Honda Türkiye A.Ş., EMAS gereksinimlerine tam uyum sağlamış bulunmaktadır. 

Honda Türkiye A.Ş., yönetim sistemi sertifikasyon projeleri dışında Honda Merkezin Avrupa Fabrikaları için belirlediği çevre ile ilgili stratejileriyle uyumlu olacak şekilde her yıl yeni amaç ve hedefler oluşturarak çevreye olan sorumluluğunu yerine getirmektedir. Yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda kullanılan malzeme, atık ve enerji tüketimleri büyük ölçüde düşürülmüştür. Bunlara ek olarak, Honda Türkiye A.Ş., Avrupa Komitesi içinde yer alması ve AB ülkelerine araç ihraç etmesi nedeniyle Avrupa Birliği Direktifi olan (2000/53/EC) “Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi - ELV” gerekliliklerine uyum konusunda taahhütte bulunmuş ve bu gereklilikleri uygulamaya başlamıştır.

Honda’nın Global Çevre Politikası Taahhüdü

“Görevi, global çevreyi korumak olan toplumun sorumlu bir üyesi olarak Honda; her bir aktivite safhasında insan sağlığına ve çevreye katkıda bulunmak için gayret sarfedecektir. Sadece Honda değil, tüm dünya ancak bu şekilde başarılı bir geleceğe güvenle bakabilir.”

Honda’nın Global Çevre Politikası Taahhüdü, Çevre Politikamızın temelini oluşturmaktadır..

Honda Türkiye Çevre Politikası Taahhüdü 

“Çevreye olan sorumluluğumuzu, çevremizi korumak ve muhafaza etmek için kanuni gerekliliklere uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğiz.”

Bu yolda Honda Türkiye A.Ş. olarak kendimize amaç ve hedefler belirlemiş bulunmaktayız:

1.Operasyonlarımız sırasında ortaya çıkan çevreye olan önemli etkilerimizi mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışacağız.

2.Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmaya ve doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmaya gayret göstereceğiz.

3.Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek çevresel performansımızın sürekli gelişmesini sağlayacağız.

4.Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan çevre kirliliğinin azaltılması için kanuni zorunluluklara uyacağız.

5.Çevre Politikamız ve çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ile ilgili çalışmalarımız hakkında çalışanlarımızı, misafirlerimizi, tedarikçi, taşeron firmalarımızı, servislerimizi, bayilerimizi ve komşularımızı bilgilendirerek katılımlarını sağlayacağız.

6.Operasyonların verimini artırmaya ve enerji tüketimini azaltmaya çalışacağız.

7.Atık miktarlarını azaltmak, atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamak için gayret göstereceğiz.

Çevre ile ilgili amaç ve hedefler çerçevesinde projelerin yürütülmesinden, projelerden sorumlu kişilerin belirlenmesinden, Çevre Politikamızın etkin bir şekilde yürütülmesinden üst yönetim sorumludur. İş Güvenliği ve Çevre Bölümü, sistemin koordinasyonunun sağlanmasından, denetim faaliyetlerinden ve sistemin uygulanmasından sorumludur. 

Honda Türkiye A.Ş., Çevre Politikasının yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Kalite Politikası, Ergonomi Politikası, Honda Yönetim Politikası ve Honda Şirket Prensibi doğrultusunda hareket edeceğini taahhüt etmektedir.

Onaylı Çevre Politikamız için lütfen tıklayınız.

Çevre Raporu