GERİ

ISL

Akıllı hız limitleyici, Trafik işaretleri tanıma sistemi tarafından yol üzerindeki trafik levhalarından tespit edilen hızları otomatik olarak araç hızını ayarlamak için kullanan bir fonksiyondur. Hız limtleyicisine tanımlanan hız sınırı, sistem tarafınfan radar bölgesine girildiğinde okunan trafik işaretinde bulunan rakama göre güncellenir.

MAIN düğmesine basılarak Sabit hız kontrol fonksiyonu açılmalıdır, ardından LIM düğmesine bir kez basılması Ayarlanabilir hız limitleyicinin çalışmasını sağlar. Ayarlanabilir hız limitleyici sistemi AÇIK iken, LIM düğmesine bir kez daha basıldığında, Akıllı hız limitleyici bekleme moduna geçer. Bu aşamada gösterge kontrol modülünde işareti görüntülenir. Bekleme konumunda iken, [-]/SET düğmesine basılması veya [+]/RES düğmesinin serbest bırakılması Akıllı hız limitleyicinin çalışmasını sağlar. Trafik işaretleri tanıma sistemi tarafından tespit edilen bilgi, gösterge kontrol modülüne ve motor/güç kontrol modülüne (ECM/PCM) gönderilir. Motor/güç kontrol ünitesi ayarlacağı hız değerine karar verir ve bu değer gösterge kontrol modülünde görüntülenir. Trafik işaretleri tanıma sistemi, yol üzerindeki işaretlerden yeni bir hız değeri algılar algılamaz, bu yeni hız değeri eş zamanlı olarak değiştirilir. Akıllı hız limitleyici tarafından ayarlanan hızın değeri, (+) ve (-) düğmeleri kullanılarak (+-) 10km/h aralığında değiştirilebilir. Ayarlanan hız sınırının en düşük değeri 30 km/h’tir.