GERİ

Çarpışma Uyarı Sistemi

Önden Çarpışma Uyarı Sistemi aracın seyir şeridindeki kamera görüntülerini kullanır. Eğer sistem seyir şeridinde yavaşlayan veya duran araç veya nesneleri tanırsa, sistem sesli bir uyarı verir, ve çok amaçlı bilgi ekranında bir görsel uyarı yanıp söner.

Çarpışma Uyarı Sistemini kontrol etmek için, çok amaçlı kamera ünitesi, entegre kameradan, VSA Kontrol Modülünden ve Motor/Güç Kontrol ünitesinden (ECM/PCM) bilgi alır ve sürücüyü uyarmak üzere çok amaçlı bilgi ekranına komutlar gönderir. Çok amaçlı kamera ünitesi, Çarpışma Uyarı yazılımına sahiptir. Motor/güç Kontrol ünitesinden aldığı araç hız bilgisini, Gösterge Kontrol Modülünden aldığı far ve silecek bilgisini, çok amaçlı kamera ünitesinde işledikten sonra, uyarıları açmak ve kapatmak için çok amaçlı bilgi ekranına sinyal gönderir. Çarpışma uyarı sisteminin aktif olabilmesi için araç hızının 15 km/h (9 mph) üzerinde olması gerekir. Eğer sistem seyir şeridinde yavaşlayan veya duran araç veya nesneleri tanırsa, sistem sesli bir uyarı verir, gösterge panelinde görsel uyarı görünür.Uyarılar görüntülendiğinde, çok amaçlı kamera ünitesi aracı hızına ve araçla yoldaki nesne arasındaki mesafeye göre Çarpışmaya Kalan Süreyi* hesaplar.