Güvenlik

Herkes İçin Güvenlik

“İnsan İçin Mühendislik” felsefesini en tepeye koyan ve bunu geleceğe taşımayı hedefleyen Honda, güvenle seyahat edebilmeniz için gelişmiş teknolojilerden faydalanıyor.

Faaliyetlerin Yönü

Güvenliği artırabilmek için üç farklı alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar; güvenliğe dair Honda yaklaşımı, bilinçli kullanıcıların yetiştirilmesi ve güvenlik teknolojileri olarak sıralanıyor. Bu alanlardaki çalışmaların temel amacı ise kazaların olmadığı bir toplum yaratmak. Bununla birlikte trafikle alakalı problemler bölgeden bölgeye farklılık göstermekte. Örneğin bazı yerlerde temel sorun trafik yoğunluğu iken bazı yerlerde problemlerin temelinde yatan şey altyapı yetersizliği olabiliyor. Çalıştığımız bölgenin şartları farklılık gösterse bile temel alanlarımıza sadık kaldığımız sürece başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Yaklaşım

Kazaların Olmadığı “Mobil Topluma” Doğru

Kurucumuz Soichiro Honda'nın sözlerinde özetlediği gibi "Taşıma işiyle uğraştığımız sürece insanların hayatı bizim sorumluluğumuzda". Bu sözleri temel alan Honda, kazaların olmadığı mobil bir toplum ve sadece sürücülerin için değil, yolu paylaşan herkes için güvenli bir ortam yaratma hedefiyle ilerliyor. Amaç, herkesin hareket özgürlüğünün keyfine varmasını sağlamak.

Bireysel Güvenlik Bilinci Geliştirme Faaliyetleri

GİT

Ürün Güvenlik Teknolojileri

GİT