BAYİLER

Honda KVKK Yönlendirme

Değerli Müşterimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 13’üncü maddesi uyarınca Honda’ya ilettiğiniz talebinize ilişkin olarak belirtmek isteriz ki; ilgili kişinin, Kanun’un uygulanmasına dair taleplerini yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenecek diğer yöntemlerle iletmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, anılan madde gereği Kanun kapsamındaki tüm talepleriniz,https://honda.com.tr/App_Assets/Files/files/Honda-Basvuru- Formu-v1.pdf adresinde bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü mektup ile Honda’nın Şekerpınar Mah. Yanyol Sk. No:1 41420 Çayırova – Kocaeli adresine gönderebilir, aynı adrese şahsen ve kimlik ibrazı ile başvurabilir veya imzalı formu htr.legal@honda-eu.com adresine kayıtlı elektronik posta, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Honda’ya daha önce bildirilen ve Honda’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen yöntemlerden birini seçerek talebinizi iletilmeniz halinde talebiniz işleme alınacak gerekli yanıtlar verilecektir.

Veri Sorumlusu Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir.

Saygılarımızla

Honda Türkiye A.Ş. (Veri Sorumlusu)

Şekerpınar Mah. Yanyol Sk. No:1 41420 Çayırova – Kocaeli

Mersis No : 0068006505800019